Etik Değerlerimiz

Etik Değerlerimiz


Etik Çalışma Kuralları, şirketin en temel davranış prensiplerini kapsamaktadır. Yasalarda, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimleri ve tüm paydaşların (Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) ortak değerlerini de içermektedir. Tüm çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken DERİN BARKOD ETİKET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin “İş Etiği İlkelerine” uymak zorundadır. İş etiği ilkelerimiz Şirket değerlerinin üstünde kabul edilen ilkeler olup, iş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemeler bu ilkeleri sınırlandıramamaktadır. Şirketimizin saygınlığını korumak için etik kuralların ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek tüm çalışanlarımızın bireysel temel sorumluluğudur.

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

1. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla, toplumla ve diğer tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

2. Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Gizli ve özel bilgiler; DERİN BARKOD ETİKET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, müşteri bilgilerini, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla yapılmış "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki tüm bilgileri ve ticari sırları kapsar.

DERİN BARKOD ETİKET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Çalışan tüm personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları Bilgi Sistemleri Birimi tarafından kayıt altına alınır. Şirket, çalışanlarının kişisel bilgilerine ve özel yaşamına müdahale etmez. Ancak çalışanın özel yaşamı Şirketin geleceğini ve diğer çalışanların geleceğini olumsuz yönde etkiliyorsa gerekli önlemler etik kurallarına uygun olarak alınır. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce Şirketin amaçları doğrultusunda ve çalışana bilgi verilerek kullanılır.

Şirketimize ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görev nedeniyle haiz olunan gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmalar şirket dışına çıkartılamaz, bunun için gerekli tedbirler alınmıştır.

3. Çıkar Çatışması

DERİN BARKOD ETİKET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin çalışanları, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlar, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır. Mevcut görevlerinden yararlanarak; şahsen, ailesi veya yakınları vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğu kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamaz. Şirket nüfusunu kullanarak kendine ve yakınlarına herhangi bir menfaat sağlamaktan uzak durur. Şirket adını ve gücünü ve kimliğini, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınır. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarını, yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düşülen durumlarda yöneticilere danışılır.

4. Sorumluluklarımız

 1. Yasal Sorumluluklarımız

  Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşuma herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın, eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

  Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en kısa zamanda, doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunarız. Tüm müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

 3. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

  Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, teşvik eder, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. Çalışma barışını sağlayacak ortamları oluşturmaya özen gösteririz. İnsan kaynakları politikalarımızda ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmayız. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlarız. Ücretlendirme ve terfide performans ve verimliliği esas alır, tüm süreçlerde şeffaf politikalar izleriz. İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız, çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını ve iş akdinde tanınan haklarını, zamanında, eksiksiz olarak, personel yönetmeliğinde belirlenmiş esaslara göre öderiz.

 4. Tedarikçilerimize, İş Ortaklarımıza ve Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

  İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz. Sözleşmelerle belirlenmiş olan kurallara uymayı ilke olarak benimseriz. Rakiplerimizle karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinden ve haksız rekabetten kaçınırız, rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemeyiz, sektör içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

 5. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

  Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması, eğitim, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması ile mücadele edilmesi bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket ederiz. Sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırız, bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki ulusal ve uluslararası çabaları destekleriz.

 


Çalışma Saatlerimiz


 • Haftaiçi : 08:30 - 18:30
 • Cumartesi : 09:00 - 15:00
 • Pazar : Kapalı

İletişim Bilgileri


Telefon
0 216 442 8 333 (Pbx)
0 850 515 0 216 (Kurumsal)
Faks
0 216 442 8 336 (Pbx)
Adres
Zümrütevler Mah. Tomurcuk Sok. No:15/1 P.K: 34852  Maltepe / ISTANBUL
E-Posta
info@derinbarkod.com

Bizi Takip Edin


Alters und Behindertengerechter Badumbau Badezimmer Dekoration Badezimmer fr ltere Menschen Badezimmer fr ltere und krperbehinderte Menschen Badumbau Behindertengerecht barrierefrei gestaltetes Badezimmer Barrierefreies Bad Behindertengerechter Ebenerdigen Dusche Komplettsanierung Pflege & Barrierefreiheit Pflegegrad erhalten Sie 4.000 Zuschuss Pflegekasse Toiletten Dekoration
George karelias satin al Marlboro double fusion satin al Marlboro touch aqua satin al Djarum black satin al Captain black dark crema sigara satin al Toscanello limoncello puro satin al Puro satin al Tutun satin al